Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir.

Bereket Duası (Karınca Duası)

Bereket Duası (Bolluk Duası) bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olarak inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denen bu dua güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

Karınca - Bereket Duası okunuşu:

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Karınca - Bereket Duası anlamı:

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

Bereket duası okumak doğrumudur?

Bereket duasında Allahu Teala'nın isimleri ve bazı Ashabı Kehf isimlerinin geçmesi nedeniyle okunmasında bir sakınca görülmemektedir yinede Peygamberimizden gelmeyen ve kaynağı belli olmayan duaların yapılması doğru olmayan bir durumdur temkinli yaklaşmakta fayda vardır. Allah bizleri yanlış olan şeylerden bilmeyerek işlediğimiz günahlardan korusun. Amin.

Dua Allah'a gönülden inanarak, onun herşeye gücünün yeteceği, herşeyin onun dilemesiyle olacağına inanarak samimiyet içinde yapılırsa tesiri yüksek olur. Bazı tesiri yüksek sözler ve isimler vardır bunlar duada söylenirse daha faydalı bir dua olur. Allah'ın isimleri, Peygamber isimleri, meleklerin isimleri, kitapların isimleri gibi.

Önemli not: Bereket duası (karınca duası) ve bunun gibi şeyleri Kur'an'la karıştırmamak gerekir. Bunların Kur'an'la bir alakası yoktur. Bunlar bazı büyük kişiliklerin kendi düşünce ve bilgisi ile okuduğu dualardır. Duanın herşeyin Allah'ın dilemesi sayesinde olacağına inanarak yapılması gerekir.

 

Ya da bu şekilde dua adebilir Allahtan bereket isteyebilirsiniz.

Yarabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp çok kazanabilmeyi nasip eyle!

Yarabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlere kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle!

Yarabbi! Menkul ve gayrimenkullerimizi, işyerimizi, malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygun ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle!

Allahım! Bizlere kazançta helal bilinci ve Kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle!

 

Bereket ve rızık için Vakıa Suresi

Peygamberimizden Vakıa suresi hakkında birçok sahih rivayet vardır. "Vakia Suresi'ni sürekli okuyana fakirlik dokunmaz buyurmuştur." "Vâkia sûresi zenginlik sûresidir buyurmuştur". Bolluk ve bereket için Kur'an'dan bir sure olan Vakıa suresini okumanız daha hayırlıdır. Hem Kur'an okumuş olun hemde Allah'ın izniyle bereket bulun. Okumak için >> Vakia Suresi

 

Bu sayfa için en çok aranan kelimeler: Bereket Duası, bereket duasi, bereket duaları, karınca duası, bereket duası, türkçe bereket duası, rızık duası, bereket duası, bereket duası oku

İlginizi çekebilir


Tasarım: .:: Ferdi Korkmaz ::.
Sitemizin hostingi sponsorumuz olan markum.net tarafından sağlanmaktadır.