Ayetel Kürsi
Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir.
Ayetel Kürsi duası

Namazın Kılınışı (Namaz nasıl kılınır?)

Namaz kılacak kişi abdestli ve kıbleye yönelmiş olarak ellerini kaldırır ve niyet ederek "Allahüekber" diyerek ellerini bağlar.

Subhaneke okur; "Sübhâneke'llâhümme ve bihamdike ve tebârekesmüke ve teâlâ ceddüke velâ ilâhe gayrük"

İmamla beraber kılmıyorsa; "Eûzü billâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm. Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm" diyerek sonrasında Fâtiha'yı okur. "âmin" der, bir sûre veya birkaç âyet okur (zamm-ı sûre).

Ardından Allahüekber diyerek rükûa gidilir. En az üç kere "Sübhâne rabbiye'l-azîm" dedikten sonra "Semiallâhü limen hamideh diyerek doğrulur ve "Rabbenâ lekel-hamd". dedikten sonra Allahüekber diyerek secdeye gidilir.

Önce dizlerini, sonra ellerini ve sonra yüzünü koyar, secdede en az üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" dedikten sonra yine Allahüekber diyerek ara oturuşu (celse) yapar, sonra yine Allahüekber diyerek ikinci secdeye gider ve yine üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" dedikten sonra "Allahüekber" diyerek ikinci rekata kalkılır.

İkinci rek‘at da birinci rek‘at gibidir. Ayağa kalkınca el bağlayıp besmele ile Fâtiha'yı ve bir sûre veya birkaç âyet okunur, rükû ve secdeler yapılır. Secdelerden sonra oturuşta "et-Tahiyyâtü lillâhi ve's-salavâtü ve't­tayyibât. es-Selâmü aleyke eyyühe'n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillahi's-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh" okunur.

Kılınan namaz 3 veya 4 rekat ise "Allahüekber" diyerek üçüncü rek‘ata kalkılır. Besmele ile Fâtiha'yı okur ve âmin der. Eğer kılınan namaz sünnet ise bir süre veya birkaç ayet okunur. Farz ise Fatiha'dan sonra ruku ve secdeler yapılır. Dördüncü rekatta da aynısı yapılır.

Son oturuşta "et-Tahiyyâtü lillâhi ve's-salavâtü ve't­tayyibât. es-Selâmü aleyke eyyühe'n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillahi's-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh" ve sonrasında salavat okunur. "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdün mecîd." salavatlardan sonra dualar okunur. "Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn (el-Bakara 201). "Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minîne yevme yekumü‘l-hisâb" (İbrâhîm 41). okunur önce sağ tarafa sonra sol tarafa "Es-selâmü aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verlir ve namaz bitirilir.

 

 

Diğer sayfalara göz atın

DİNİ YORUM
Dini konular da yorum yapın. Görüşünüzü yazın.
diniyorum.com

*YENİ BÖLÜM*
Bunları Biliyor musunuz? (BB) Doğrular ve yanlışlar.

Hadisler bölümümüz www.hadisci.com sitemize taşınmıştır.

Asıl mutluluğun ahirette olacağını öldükten sonra anlayacağız sanırım.

İbadet için bir iki sure ezberlemek yeterli mi? Şu kötü bu iyi gerisi teferruat mı?

Kimi bir an önce ölmek ister ya derdinden ya da Allah'a kavuşmak için.

Kimi yaşamak ister ya dünya zevki ya da daha fazla ibadet için.

Ayet'el Kürsi'nin Kur'an da ki en faziletli ayet olduğunu biliyormuydunuz?

Paylaşmak güzeldir. İyi şeyler paylaşmak daha da güzeldir.

Ne kadar büyük günah işledin ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesmişsin.

Tasarım: .:: Ferdi Korkmaz ::.
Sitemizin hostingi sponsorumuz olan markum.net tarafından sağlanmaktadır.