Kuran Sitesi Ayetel Kürsi
Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir.
Ayetel Kürsi

Ashabı Kiram

Peygamberimiz hayatta iken onu gören onunla konuşan mümin olmuş kişiye sahabi veya ashab denir. Ashab-ı Kiram sadece Peygamberimiz hayatta iken müslüman olmuş kişilere denir. Onlar sayılı kişilerdir. Peygamberimiz onların hepsinin Cennete gideceğini haber vermiştir.

Ashabı Kiram (Eshabı Kiram) onların isimleri anıldığında hürmet ve saygı olarak Radıyallahu anh "Allah ondan razı olsun" denir.

Eshâb-ı kirâm üstün insanlardı. Üstünlükleri diğer ümmetlerden çok fazladır.

Peygamberlerden sonra en üstün insanlar Ashabı kiramdan olanlardır. Bunların en üstünü Hz. Ebu Bekr radıyallahu anh'dır. O Peygamberimizin can dostu, arkadaşı, yoldaşıydı. Diğer halifelerde Hz. Osman r.a., Hz. Ömer r.a., Hz. Ali r.a. insanların en üstünlerindendi.

 

Bilinen bazı sahabilerin isimleri

Abbâs Bin Abdülmuttalib, Abbas Bin Ubâde, Abdullah Bin Abbâs, Abdullah Bin Amr Bin Âs, Abdullah Bin Atîk, Abdullah Bin Cahş, Abdullah Bin Ebi Bekr-i Sıddîk, Abdullah Bin Hanzala, Abdullah Bin Huzâfe, Abdullah Bin Mes'ûd, Abdullah Bin Ömer, Abdullah Bin Revâha, Abdullah Bin Selâm, Abdullah Bin Sühely, Abdullah Bin Ümm-i Mektûm, Abdullah Bin Zeyd, Abdullah Bin Zübeyr, Abdurrahman Bin Avf, Adî Bin Hâtim Tâî, Aişe-i Sıddıka, Aliyyül Mürteda, Âmir Bin Füheyre, Ammâr Bin Yâser, Amr Bin Âs, Âsım Bin Sâbit, Berâ Bin Âzib, Beşir Bin Sa'd, Bilâl-i Habeşî, Büreyde Bin Hasib, Câbir Bin Abdullah, Cafer-i Tayyar, Cüveyriyye Binti Hâris, Dıhye-i Kelbî, Ebu Bekr-i Sıddık, Ebû Dücâne, Ebû Eyyûb-el Ensârî, Ebû Hüreyre, Ebû Katâde, Ebû Lübâbe, Ebû Mûsel-Eş'arî, Ebu Rafi, Ebû Sa’îd-i Hudrî, Ebû Seleme, Ebu Süfyan Bin Hâris, Ebû Talhâ, Ebû Ubeyde Bin Cerrâh, Ebû Zer-i Gıfârî, Ebüdderdâ, Enes Bin Mâlik, Erkam Bin Ebi'l Erkam, Es'ad Bin Zürâre, Fatıma-tüz-zehra, Fâtima Binti Esed, Feyrûz Bin Deylemî, Habbâb Bin Eret, Haccac bin İlat, Hadice-tül Kübra, Hafsa Binti Ömer, Hâlid Bin Sa'id Bin Âs, Hâlid Bin Velid, Halime Hatun, Hamne Binti Cahş, Hamza bin Abdülmuttalip, Hansa Hatun, Hanzala Bin Ebû Âmir, Hasan bin Ali, Hassan Bin Sabit, Hatîb Bin Ebî Beltea, Hubeyb Bin Adiy, Huzeyfe Bin Yemân, Hüseyin bin Ali, İkrime Bin Ebî Cehil, İmrân bin Husayn, Kâ’b Bin Züheyr, Kâ'b Bin Mâlik, Katade bin Nu’man, Meymune Binti Hâris, Mikdâd Bin Esved, Muaviye bin Ebi Süfyan, Muaz bin cebel, Mugire-Tebni Şu’be, Muhammed Bin Mesleme, Mus'ab Bin Umeyr, Nevfel Bin Hâris, Nu'man Bin Mukarrin, Osman Bin Maz'ûn, Osman Bin Talhâ, Osman-ı Zinnureyn, Ömer-ül Faruk, Reyhane binti Semun, Ribi Bin Âmir, Sa’d Bin Ebî Vakkâs, Sa’d Bin Ubâde, Sâbit Bin Kays, Sa'd Bin Mu'âz, Sa'd Bin Rebî, Safiyye Binti Abdülmuttalib, Safiyye Binti Huyey, Saîd Bin Âmir, Said bin Zeyd, Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe, Seddad Bin Evs, Sehl Bin Hanîf, Sehl Bin Sa'd, Seleme Bin Ekvâ, Seleme Bin Hişâm, Selmân-ı Fârisî, Sevbân, Sevde Binti Zem'a, Süheyb-i Rûmî, Sümâme Bin Üsâl, Sürâka Bin Mâlik, Talhâ Bin Ubeydullah, Tufeyl Bin Amr, Ubâde Bin Sâmit, Ukayl Bin Ebi Tâlib, Ukbe Bin Âmir, Übeyy Bin Kâ'b, Ümm-i Eymen, Ümm-i Habîbe, Ümm-i Hânî, Ümm-i Hiram, Ümm-i Şerik, Ümm-i Ümare, Üsâme Bin Zeyd, Üseyd Bin Hudayr, Vahşî, Velîd Bin Velîd, Zeyd Bin Desinne, Zeyd Bin Hârise, Zeyd Bin Sâbit, Zeyneb Binti Cahş, Zübeyr Bin Avvâm.Bu sayfa için anahtar kelimeler: Ashab-ı Kiram, Eshab-ı Kiram, Ashab-ı Kiram hayatları, Sahabelerin Hayatları, Hulefai Raşidin, Hulefai Raşidin hayatları, Sahabelerin Hayatları, Ashab-ı Kiram, Eshab-ı Kiram, Eshab-ı Kiram hayatları, Sahabelerin Hayatları, Tabiin hayatları, Aşerei Mübeşşire kimlerdir hayatları, Tebeut Tabiin hayatları, Muhadram kimlerdir hayatları


İlginizi çekebilecek diğer konular


Diğer sayfalara göz atın

DİNİ YORUM
Dini konular da yorum yapın. Görüşünüzü yazın.
diniyorum.com

*YENİ BÖLÜM*
Bunları Biliyor musunuz? (BB) Doğrular ve yanlışlar.

Hadisler bölümümüz www.hadisci.com sitemize taşınmıştır.

Asıl mutluluğun ahirette olacağını öldükten sonra anlayacağız sanırım.

İbadet için bir iki sure ezberlemek yeterli mi? Şu kötü bu iyi gerisi teferruat mı?

Kimi bir an önce ölmek ister ya derdinden ya da Allah'a kavuşmak için.

Kimi yaşamak ister ya dünya zevki ya da daha fazla ibadet için.

Ayet'el Kürsi'nin Kur'an da ki en faziletli ayet olduğunu biliyormuydunuz?

Paylaşmak güzeldir. İyi şeyler paylaşmak daha da güzeldir.

Ne kadar büyük günah işledin ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesmişsin.

Tasarım: .:: Ferdi Korkmaz ::.
Sitemizin hostingi sponsorumuz olan markum.net tarafından sağlanmaktadır.