Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir.

Kur'an Sitesi - Ayetel Kürsi - Felak - Nas

Ayet-el Kürsi duası okunuşu, Türkçe anlamı

Ayetel Kürsi yada Ayetel Kürsi duası olarakta isimlendirilen bu ayet Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet için Peygamberimiz ayetlerin efendisidir buyurmuşlardır. Bir çok alim Ayetel Kürsi'nin faziletini vurgulamışlardır. Günümüzde gelenek olarak bu ayet her namazın ardından okunmaktadır. Her akşam ve sabah okumayı alışkanlık yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Felak Suresi ve Nas Suresi, Felak Nas okunuşu ve anlamı

Sıkıntı, nazar, kazadan ve beladan korunmak için bu sureler şifa gibidir. Peygamberimiz (S.a.v.) "Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup bu iki sûre ile Allaha sığının, zira Allaha hiç bir kul bunlardan daha fazîletli birşey ile sığınamaz" buyurmuşlardır.

Amenerrasulü okunuşu ve anlamı, okumanın faydası nedir?

Amenerrasulü, Bakara Suresinin son iki ayetidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam "Bakara Suresi'nin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa o iki ayet ona kafi gelir." buyurmuşlardır. Yüce Allah Bakara suresini bu iki ayet ile sona erdirdi. Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu artık şeytan ona yaklaşamaz. Müslüman olan Amene'r-Rasulü ayetini okumadan gece yatağına yatmaz.

Nazar duası, Nazara karşı en etkili dualar, Nazar Ayeti

Nazar duası olarak bilinen nazardan korunmak için Peygamber Efendimiz Kur’an-ı Kerim'in son 3 suresi olan sureleri okumayı tavsiye buyurmuştur. Sizlere nazara karşı okunacak en etkili dualar hangileri? Ne okunmalı bunlardan bir kaçını sıralamak istiyoruz. Nazara karşı okunabilecek belli başlı en çok bilinenler Kalem Suresi'nin son ayetleri, Ayetel Kürsi, Kafirun, İhlas, Felak, Nas sureleridir. Peygamber Efendimizin bebekler için nazardan korunma duası olarak okumayı buyurduğu sureler de bunlardır.

Fatiha Suresi anlamı, meali ve okunuşu

Fatiha süresi Mekke döneminde inmiştir. Besmele de sureye ilave edildiği için toplam 7 ayettir. Genel görüş bu yöndedir. Fatiha süresi Kur'an-ı Kerim'in ilk sûresi olduğu için "başlangıç" anlamına "Fâtiha" adını almıştır.

Hüvallahüllezi okunuşu ve anlamı - Huvallahullezi faziletleri

"Hüvallahüllezi" Haşr Suresinin son üç ayetidir. Hüvallahüllezi ülkemizde gelenek olarak her sabah namazı ardından okunmaktadır. Sabah okumanın fazileti daha fazladır. Kim bu ayetleri okursa Yüce Allah yetmişbin meleği selavat ve istiğfar etmek üzere görevlendirir. O kişi o gün vefat ederse şehitlik mertebesine yakın bir sevap kazanmış olur.

ihlas suresi okunuşu ve Türkçe anlamı. ihlas suresi dinle

Mekke döneminde inmiştir ve 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Bu şekilde inanan, tevhiti tam anlamıyla benimsemiş olmak anlamıyla bu sure bu şekilde anlandırılmıştır.

Fetih Suresi okunuşu Türkçe anlamı, Fetih Süresi

Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Sûre de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz.Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir.

VAKIA | Vakıa Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

Vakıa Suresi genel olarak kıyamet ve sonrasından bahsetmektedir. İnsanlar kıyamet gününde İman amelde öne geçenler, cennet ehli olanlar ve cehennem ehli olanlar olmak üzere üç gruba ayrılacaklar. Vakıa suresi ilk ayetlerde kesin gerçekleşek olan kıyametin kopmasından ve onun kopuşunu yalanlayacak kimsenin olamayacağından bahseder. Kıyamet koptuğu zaman dağlar parça parça dağılıp toz gibi olduğunda insanlar üç gruba ayrılacaklar.

Bereket Duası - Karınca Duası okunuşu ve anlamı

Bereket Duası (Bolluk Duası) bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olarak inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denen bu dua güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

İletişim - Künye

© 2008 - 2019 Kur'an Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.