Sizin En Hayırlınız
Kur'ân-ı Öğrenen ve Öğreteninizdir
Kuran Sitesi Facebook Logo
FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN
DİNİ BİLMEYEN DİNİNİ YAŞAYAMAZ
İnternetteki En Güvenilir Bilgi Kaynağınız.

Kur'anSitesi

 
ŞUALAR

 

İkinci Şu’a. . .
Allah’ın Ehad İsm-i Azam›nı izah eden ve Allah’ın birliği hakikatini gayet ikna edici bir tarzda beyan eden harika bir risaledir. Üç Makamdır.

Üçüncü Şu’a. . .
Cenab-ı Hakkın varlığının gerekliliğini, birliğini ve kudretinin azametini gayet tatlı bir şekilde izah ve ispat eden parlak bir risaledir.

Dördüncü Şu’a. . .
Hasbünallahü ve ni'me’l-vekil” ayetinin mana, hikmet ve insan hayatındaki önemini gayet güzel izah eder.

Altıncı Şu’a. . .
Namazda teşehhütte okunan Ettahiyyatü duasının bir tefsiri olup, namazın mü'minin bir nevi miracı olduğu hakikatini harika olarak izah eder.

Yedinci Şu’a. . .
Yaratıcısını soran bir şahsın müşahedelerini anlatan temsilî bir ifade ile birçok tabiat olayları ve varlıklarının diliyle Allah’ı tanıtan harika bir risaledir. Bir Mukaddime ve İki Baptan müteşekkildir.

Dokuzuncu Şu’a. .
Öldükten sonra dirilmeye ve ahirete iman, insanın hem şahsî, hem de cemiyet hayatının huzuru için ne kadar gereklidir? Bu hususu, öldükten sonra dirilmenin delilleriyle beraber izah ve ispat eden önemli bir tefsirdir.

Onuncu Şu’a. . . .
On Beşinci Lem’adan buraya kadar olan risalelerin fihristesi olup, her eserin kendilerine ait fihristi, kendi sonlarına ilave edilmiştir. Buraya derç edilmemiştir.

On Birinci Şu’a. . .
Denizli hapsinin bir nevi müdafaası hükmündeki meyvesi olup, aynı zamanda iman, ibadet ve tevhide dair gayet ehemmiyetli meseleleri izah ve ispat eden On Bir Meseleden ibaret harika bir tefsirdir.

On İkinci Şu’a. . .
Denizli Mahkemesi müdafaalarından alınmış, Risale-i Nur meslek ve meşrebiyle Nur Cemaatinin mahiyetini izah eden parçalardır.

On Üçüncü Şu’a. . . .
Üstat Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerine gönderdiği gayet kıymetli ve nurlu mektuplar olup, Risale-i Nur’un parlak mücahedesini parlak bir şekilde gösterirler.

On Dördüncü Şu’a. . . .
Üstat Hazretlerinin ve talebelerinin Ayfon Mahkemesinde yaptıkları müdafaalar ile, o dönemde Üstat Bediüzzaman’ın talebelerine yazdığı gayet parlak mektuplardır.

Beşinci Şu’a. . . .
Peygamber Efendimizin kıyamet alametleri ve şartları hususunda buyurdukları hadislerin gayet güzel bir tefsiridir.

On Beşinci Şu’a. . .
Elhüccetüzzehra namında, tevhit hakikatine dair tefekkürî gayet hakikattar ve nurlu bir risaledir.

Birinci Şu’a. . .
Kur’an’ın bu zamanda manevî bir mu’cizesi ve harika bir tefsiri olan Risale-i Nur hakkında Kur’an’ın hükmünün ne olduğunu yirmi dokuz ayetin işarî manalarını vererek gösteren gayet nurlu bir risaledir.

Sekizinci Şu’a. . . .
Hazret-i Ali’nin (r.a.) Risale-i Nur’a dair kerametkârâne müjdelerinden üçüncüsünü izah eden bir risaledir. Bu arada, Üstat Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’un kıymet ve ehemmiyetini gösteren hakikatleri beyan etmesinin sebep ve hikmetlerini de burada açıklamaktadır.

Yirmi Dokuzuncu Lem’adan İkinci Bab . . .
“Elhamdülillah” cümlesinin mana ve ehemmiyetiyle beraber, bu cümleyi insanlara dedirten imanın sonsuz fayda ve nurlarından sekiz-dokuz tanesini izah ve ispat eden harika bir tefekkür risalesidir.

 
ANA SAYFAVİDEO BÖLÜMÜ *YENİ*Dini FORUM *Yeni*DİNİ BLOG *Yeni*KUR'AN MEALİAYETLER - SURELERHADİSLER - HADİS ARAMAKUR'AN-I KERİMTEMEL BİLGİLER - İLMİHALMAKALELER VE YAZILARZİYARETÇİ DEFTERİDİNİ ANKETLER


BİR AYET

İman ettikten, Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkâr eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.
(Âl-i İmrân 3/86)

HADİS KÖŞESİ

Abdullah İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ölülerinizin iyiliklerini zikredin, kötülüklerini zikretmeyin."
Ebu Davud, Edeb 50, (4900); Tirmizi, Cenaiz 34, (1019).

BİR SÖZ

İki şey vardır ki yitirmeden kadri bilinmez; gençlik ve afiyet.
(Hz. Ali r.a.)
MultiSMART Cloud Server
Dizayn: .:: Ferdi Korkmaz ::. | Site Haritası (Sitemap) | İletişim
Markum.Net - Hosting  Sitemizin hostingi sponsorumuz olan markum.net tarafından sağlanmaktadır.