Sizin En Hayırlınız
Kur'ân-ı Öğrenen ve Öğreteninizdir
Kuran Sitesi Facebook Logo
FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN
DİNİ BİLMEYEN DİNİNİ YAŞAYAMAZ
İnternetteki En Güvenilir Bilgi Kaynağınız.

Kur'anSitesi

 
 • Facebook Sayfamız
 • Felak Suresi Nas Suresi
 • Nazar Duası
 • Bereket Duası Karınca Duası
 • Namazı acele kılmak
 • Biz Bu Dünyada Neden Varız
 • Cahillik
 • Facebook Sayfamız
 • Ayetel Kürsi
 • Cuma Namazı
 • Kaderimiz bellimidir
 • Abdestin Faydaları

ASA-YI MÛSA

 
BİRİNCİ KISIM
Birinci Mesele
. . .
Namazın ehemmiyeti ve insana pek ağır bir yük olmadığı anlatılır.

İkinci Meselenin Hülâsası . .
Ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğu, iman ve istikametle yaşamanın ölümü terhis tezkeresine, itikatsızlık ve sefahata dalmanın ise idam sehpası hâline getirdiği izah edilir.

Üçüncü Mesele .
Hakikî ve gerçek lezzetin imanda olduğu gayet güzel bir üslûp ile açıklanır.

Dördüncü Mesele . . .
Bu dünyada insanın omuzuna yüklenmiş olan en önemli meselenin ne olduğu izah edilir.

Beşinci Mesele . . .
Gençliğin geçici olduğu gerçeği ile, onu istikametle geçirmenin ebedî bir gençliği kazandırdığı anlatılır.

Altıncı Mesele . . .
Her bir ilmin Allah’ın varlığını ispat edişi tatlı bir üslûpla izah edilir.

Yedinci Mesele . . .
Cenab-ı Hakkın isimlerine (Esma-i Hüsna) dayanarak ahiretin varlığını ispatlayan mükemmel bir risaledir.

Sekizinci Meselenin Hülâsası . . .
Ahirete iman hakikatinin hem ebedî hayatta, hem de dünya hayatında saadete sebep olduğu gayet açıkşlekilde anlatılır.

Dokuzuncu Mesele . . .
“Neden iman›n bir meselesini inkâr eden kâfir olur, kabul etmeyen de İslâmdan çıkar, Müslüman olmaz?” sualine verilen bir cevap. İmanın altı şartının birbirine bağlı ve birbirinin delili olduğu izah ve ispat edilir.

Onuncu Mesele ( Emirdağ Çiçeği ) . . . .
Kur'ân’da bulunan tekrarların sebebini ve hikmetini anlatan harika bir risaledir.

Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiye . . .
Kur'ân’ın hakikî tercümesinin olamayacağ› ve kimin için Allah varsa, onun için her şeyin var olduğu, kimin için de yoksa, her şeyin ona yok olduğu izah ve ispat edilir.

On Birinci Mesele . . . .
İmanın sonsuz netice ve faydalarından birkaç tanesini izah ve ispat eden harika bir risaledir.

Hatime . .
Felâk Suresinin günümüze ait işaret ettiği manaları izah eder.

On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lâhikası . . .


İKİNCİ KISIM (Hüccetüllahi’l-Bâliğa Risalesi) . . .
Birinci Hüccet-i İmaniye . . .
Yaratıcısını kâinattan soran bir şahsın müşahedelerini anlatan temsili bir ifadeyle birçok tabiat olayları ve varlıklarının diliyle Allah’ı tanıtan harika bir risaledir.

İkinci Hüccet-i İmaniye . . .
Atomdan, alyuvar, akyuvar, hücre ve yıldızlara kadar her şeyin Allah’ın ortağı,eşi ve benzerinin olmadığını olmaması gerektiğini, yaratıcının ancak bir olması gerektiğini mükemmel bir üslûpla izah ve ispat eden gayet hoş ve tatlı bir risaledir.

Üçüncü Hüccet-i İmaniye . . .
Tabiatçılık fikrinden gelen dinsizlik ve Allah’ı inkârcılığı asla dirilmeyecek bir surette öldürüp, küfrün temel taşını zir ü zeber eden harika bir risaledir.

Hatime . . .
"Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyac› var?" "Kâinatın bir tek kudret tarafından icat ve idare edilmesi neden daha kolaydır?" "Yoktan var, var da yok edilebilir mi?" gibi suallere de cevap vererek tevhid yolunun akla uygunluğu, şirk yolunun ise son derece müşkülâtlı olduğu aşikâr bir şekilde izah edilir.

Dördüncü Hüccet-i İmaniye . . .
Cenab-ı Hakkın Adl isminin kâinattaki tecellilerini gösteren oldukça tatı› bir risaledir.

Beşinci Hüccet-i İmaniye . . .
Cenab-ı Hakkın Hakem isminin kâinat yüzündeki tecellilerini güzel bir üslûpla izah eder.

Altıncı Hüccet-i İmaniye . . .
Cenab-ı Hakkın Hayy, Kayyum, Muhyî ve Mümit isimlerinin tecellileri ile dünyanı n bir tarla, ahiretin ise bir harman olduğunu ispat eden güzel bir risaledir.

Yedinci Hüccet-i İmaniye . . .
Yeryüzünün mükemmel süslenişini nazara vererek, Allah’ın varlık ve birliğini, en güzel isimlerin Ona ait olduğunu izah eder.

Sekizinci Hüccet-i İmaniye . . .
Cenab-ı Hakkın varlığının gerekliliğini, birliğini ve kudretinin azametini gayet tatlı bir şekilde izah ve ispat eden harika bir risaledir.

Dokuzuncu Hüccet-i İmaniye . . .
Öldükten sonra dirilmeye ve ahirete iman, insanın hem şahsî, hem de cemiyet hayatının huzuru için ne kadar gereklidir? Bu hususu, öldükten sonra dirilmenin delilleriyle beraber izah ve ispat eden önemli bir tefsirdir.

Onuncu Hüccet-i İmaniye . . .
Hepimizin her zaman tekrar ile imanımızı ilân ettiğimiz şahadet kelimesindeki "Allah’tan başka ilâh yoktur" hükmünü "Tevhid Cümlesi"nin on bir kelimesinde gayet açık bir şekilde izah ederken, aynı zamanda bizlere neleri müjdelediğini de açıklar.

On Birinci Hüccet-i İmaniye . . .
Şu kâinatı halk eden bir yaratıcının varlığını ve olması gerektiğini güzel bir üslûpla temsili olarak izah eder.
 
ANA SAYFAVİDEO BÖLÜMÜ *YENİ*Dini FORUM *Yeni*DİNİ BLOG *Yeni*KUR'AN MEALİAYETLER - SURELERHADİSLER - HADİS ARAMAKUR'AN-I KERİMTEMEL BİLGİLER - İLMİHALMAKALELER VE YAZILARZİYARETÇİ DEFTERİDİNİ ANKETLER


BİR AYET

Ana, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.
(Nisâ 4/7)

HADİS KÖŞESİ

Hz. Abbas radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü dedim, amcana (istiğfarla yardım)dan seni alıkoyan nedir? O seni koruyor, senin için kafirlere kızıyordu." "Evet! dedi, olacak. O ateşin sığ bir yerindedir. Eğer ben olmasaydım cehennemin e... Devamı

BİR SÖZ

Her huyun en iyisini kendin için seç.
(Hz. Ali r.a.)
MultiSMART Cloud Server
Dizayn: .:: Ferdi Korkmaz ::. | Site Haritası (Sitemap) | İletişim
Markum.Net - Hosting  Sitemizin hostingi sponsorumuz olan markum.net tarafından sağlanmaktadır.